Disclaimer

De teksten op deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Het kan echter altijd zijn dat informatie na verloop van tijd verouderd. De makers van de website van Stichting Jan Visser Dierenparken zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van gegevens op deze website.

Copyright Stichting Jan Visser Dierenparken. Alle rechten voorbehouden. Teksten en grafische voorstellingen op deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Stichting Jan Visser Dierenparken worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, digitaal, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of andersoortige gedeeltelijke of gehele bewerkingen. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan: Stichting Jan Visser Dierenparken info@janvisserdierenparken.nl. Over verwijzingen naar informatiebronnen buiten deze website, neemt Stichting Jan Visser Dierenparken geen verantwoordelijkheid voor wat betreft nauwkeurigheid of enig ander aspect van de betreffende informatie.

Eenmalige donatie

Een donatie kunt u overmaken op rekeningnummer

NL76RABO0121032086

tnv Stichting Jan Visser Dierenparken

Rabobank Helmond